BADANIE FITOPLANKTONU


Fitoplankton czyli organizmy pro- i eukariotyczne zdolne do przeprowadzania fotosyntezy pełnią rolę ekologicznych bioindykatorów. Występowanie w wodzie określonych gatunków fitoplanktonu może świadczyć o poziomie jej czystości.
Oznaczanie fitoplanktonu odbywa się z wykorzystaniem odwróconej mikroskopii optycznej. Laboratorium dysponuje również sprzętem niezbędnym do pobierania fitoplanktonu.